Mineralen in ons drinkwater. Goed of slecht?

Enige tijd geleden kwam een familielid van ons bij de huisarts met de klacht Osteoporose (botontkalking). De huisarts adviseerde hem om meer leidingwater te gaan drinken, ‘want daar zitten voldoende mineralen in’. Op zo’n moment heb ik zoiets van; ‘schoenmaker blijf bij je leest’.
Want een huisarts heeft over het algemeen geen of weinig kennis van voeding en/of voedingsstoffen. Simpelweg omdat dit niet of nauwelijks in hun opleiding behandeld wordt. Naar mijn mening is dit trouwens een enorm gebrek in de Nederlandse artsen opleiding. Overigens zijn er gelukkig wel een aantal artsen die zich verdiept hebben in de voedingsleer, wat overigens onontbeerlijk is om een goede arts te kunnen zijn.

Had de bovengenoemde arts het dan bij het verkeerde eind dat er mineralen in het leidingwater zitten? Nee, deze man had groot gelijk, maar had zich helaas niet verdiept betreffende de verschillende soorten mineralen en gaf daarom een advies dat juist bij Osteoporose verkeerd uitpakt.

Ik zal het uitleggen:
Er zijn twee soorten mineralen;
1. De organische mineralen
2. De anorganische mineralen

De anorganische mineralen komen we tegen in (mineraal)water en in de grond. Voor het menselijk lichaam is het absoluut onmogelijk om deze anorganische mineralen te verwerken. Deze mineralen kunnen in de gewrichten kristalliseren en daardoor Artrose veroorzaken.
Ook zal het de pH waarde van ons lichaam doen dalen. (De pH waarde is een maat voor de concentratie waterstofionen in oplossingen en geeft aan hoe zuur of basisch iets is. Hierbij staat 1 voor zéér zuur en 14 voor zéér basisch. De neutrale pH waarde is 7).

Bij deze verzuring is het gevolg echter dat het lichaam mineralen zal onttrekken uit botten, haren en tanden om het lichaam weer te alkaliseren. Het gevolg kan zijn dat er botontkalking optreedt of dat deze zal verergeren. Vandaar mijn commentaar op het verkeerde advies van de bovengenoemde arts.
De organische mineralen komen voor in planten en groenten. Zij zijn in staat om de anorganische mineralen uit de grond op te nemen en deze om te zetten in mineralen die wel geschikt zijn voor het menselijk lichaam. Zij zorgen weer voor de alkalische (basische) werking, waardoor er een juist evenwicht ontstaat in onze pH waarde, wat weer ten goede komt aan onze gezondheid.

Het bovenstaande geld dus niet alleen voor leidingwater, maar ook voor degene die regelmatig mineraalwater drinken.
Maar wat is dan de oplossing?
Vele onafhankelijke onderzoeken en gezondheidsexperts, zoals Andrew Weil, zijn het erover eens dat water gezuiverd via het omgekeerde osmose systeem, het allerbeste is voor onze gezondheid. Bij deGezondheidstrainer vind je meer informatie hierover.

Geplaatst in Water.