Homeopathie

Homeopathie

Homeopathie.

Inleiding.

“Homeopathie is een natuurlijke en veilige geneeswijze die iedereen behandelt als een uniek individu met als doel het eigen natuurlijk genezende vermogen te stimuleren”.

Toen ik, ruim dertig jaar geleden, begon met mijn opleiding Natuurgeneeskunde, begon ik met homeopathie en was ik eerst als homeopaat werkzaam. Over homeopathie zijn hele boekwerken geschreven, maar ik zal trachten om in dit artikel kort en bondig uitleg te geven.

Binnen de homeopathie gaan we er vanuit dat een onbalans in het lichaam ertoe leidt dat zich een ziekte of klacht kan ontwikkelen. Dit kan zijn een verstoring op zowel lichamelijk als op geestelijk gebied. Homeopathische geneesmiddelen zijn gemaakt van natuurlijke producten. Hierbij gaat het vooral om substanties van dieren, planten en mineralen. Homeopathische geneesmiddelen zijn mild, veilig en onschadelijk voor lever en nieren, maar wel zeer krachtig! Er worden ook uitstekende resultaten geboekt bij baby’s, dieren en zelfs bij bomen. Daarbij vormen ze geen belasting voor het milieu. Daarmee is homeopathie een zeer duurzame en natuurlijke geneeswijze, die goed is voor mens, dier en milieu. Homeopathie werkt niet met genezende stoffen, zoals bij fytotherapie, maar door informatie overdracht op energetisch niveau. Daarover straks meer…

Geschiedenis
Het was de Duitse arts en scheikundige Samuel Hahnemann (1755-1843)  die in de 18e eeuw die de basis voor de klassieke homeopathie legde. Hij maakte daarbij gebruik van geschriften van de Griekse geneesheer Hippocrates, die leefde van 460 tot 377 voor Christus. Hij gebruikte dit om onderzoek te doen en publicaties daarover te schrijven. Proefondervindelijk, waarbij hij vaak zelf de proefpersoon was, kwam hij tot verbazingwekkende resultaten.

Hahnemann introduceerde voor het eerst de naam ‘homeopathie’, afgeleid van de Griekse worden ‘homoios’ wat gelijksoortig betekent en ‘pathos’ wat lijden betekent. Deze twee woorden wijzen op de overeenkomst tussen het lijden tijdens een ziekte en het effect van een  middel, dat haar symptomen kan nabootsen.

Op welk principe is de homeopathie gebaseerd?
Binnen de homeopathie wordt de Similia regel toegepast, namelijk: ‘Similia similibus curentur’. Dit wordt vaak samengevat in de uitdrukking: ‘Men dient het soortgelijke te genezen met het soortgelijke’.

Een simpel voorbeeld om dit duidelijk te maken:
Als we een verse ui aan het snijden zijn, dan lopen ons de tranen over de wangen en het snot uit onze neus. Bij gevoelige personen kunnen de ogen zelfs helemaal rood kleuren. Waar doen deze verschijnselen ons aan denken? Juist, aan een flinke verkoudheid. Volgens het Similia-principe kan een ui op een verkoudheid lijkende symptomen oproepen. Waanneer dus een extract van de ui op homeopathische wijze wordt bereid, kan dit de verkoudheid genezen.

Dit bereiden noemen we potentiëren. Je neemt een beetje van de ziekmakende stof en vermengd deze met een draagstof, bijvoorbeeld alcohol of melksuiker. Dit kan bijvoorbeeld zijn 1 op 10 (D= decimaal) of 1 op 100 (C-centesimaal). Volgens een vastgesteld procedé wordt dit geschud. Hierdoor vind op ultramoleculair niveau informatie overdracht plaats op de draagstof. Dit proces kan een aantal keer herhaald worden. Dit wordt bijvoorbeeld aangeven door de aanduiding D3, D12, D30 of zelfs hoger. Of C6 en C30. Terugkomend op de ui; dan wordt dat aangeduid met de Latijnse naam en de verdunning, bijvoorbeeld Allium cepa D12.

Een homeopaat heeft daar speciaal boek voor die we de Materia Medica noemen. Hierin staan de geneesmiddelen met hun beelden in. Komt dit geneesmiddelen beeld overeen met het ziekte beeld, dan is het juiste middel gevonden. De homeopaat bepaald de potentie (= verdunning)

Maar ze beginnen met het ziektebeeld en bekijken dit complementair. Dus de gehele persoon wordt bekeken, zowel lichamelijk als geestelijk. Dit patiëntenbeeld wordt bekeken in het Repertoria, die uiteindelijk zal uitkomen bij homeopathische middelen die dan via de Materia Medica wordt vergeleken om tot de juiste middel keus te komen. Het is zeer nauwkeurig werk en nu zal je ook begrijpen waarom een eerste consult nog al wat tijd in beslag neemt. Aangezien er ook ruim 2400 homeopathische geneesmiddelen bestaan.

Complex homeopathie
Voor zelfmedicatie zijn er ook complexmiddelen te vinden. Hierin zijn een aantal enkelvoudige middelen samengevoegd, die samen een complex vormen. Bekende voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld Pollinosan en Cinuforce van dr. A. Vogel.

Zoals eerder gezegd is homeopathie niet te vergelijken met fytotherapie.
Meer informatie hierover vind je in mijn artikel: “Homeopathie versus fytotherapie”.

Geplaatst in Therapieën.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *