Homeopathie versus Fytotherapie

Toen ik in 1988 mijn opleiding natuurgeneeskunde begon, startte ik met homeopathie. Het is een fascinerende manier om vele ziekten te genezen en de mogelijkheden zijn bijna onuitputtelijk. Toen ik in 1993 mijn praktijk begon, heb ik dan ook vele patiënten van hun klachten mogen bevrijden met behulp van homeopathie.

Nu zijn er mensen die homeopathie 'heidens of occult' vinden en anderen zijn van mening dat het suggestie is. Aan deze misvattingen gaan we gelijk een eind maken.

Homeopathie werkt op een energetisch niveau. Dit wil zeggen dat het invloed heeft op onze energiebanen. Is dit zweverig? Nee, want we hebben bloed-, zenuw-, lymfe- en energiebanen. Onze energiebanen, ook wel meridianen genoemd, zijn zelfs met moderne apparatuur te meten. Het meten van meridiaanpunten is zelfs een betrouwbare methode om een nauwkeurige diagnose te stellen. Wordt er besloten om homeopathie als behandeling in te zetten, dan is dit ook duidelijk weer meetbaar. Dus moderne apparatuur toont de werking van homeopathie aan en heeft niets met het occulte te maken.

Suggestie is het ook niet, want homeopathie wordt zelfs succesvol toegepast bij baby's, planten, bomen en bij dieren. En zoals gezegd is het meetbaar. Van allopathische middelen zeggen we toch ook niet dat ze suggestief werken? Bovendien is het een geneeswijze die al veel ouder is dan de reguliere geneeswijze, die met chemie werkt. In die tijd is er al zoveel ervaringswetenschap ontwikkeld, dat steeds meer behandelaars en artsen de kracht van homeopathie ontdekken.

Homeopathie versus fytotherapie
Vaak worden deze termen door elkaar gebruikt. Maar het zijn totaal verschillende therapieën, dat gaan we nu duidelijk maken.

Bij homeopathie bevrijden we de energie uit de grondstof, zoals een plant, mineraal of een dierlijk product. Als we een zaadje nemen, dan ligt de structuur van de plant al vast. Welke plant het wordt, hoe het blad, de bladstengel en de wortels eruit komen te zien. We stoppen het in de grond en vervolgens hebben we water en zonlicht nodig. Er is dus in het zaadje al een bepaalde energie aanwezig. Iedere soort heeft zijn eigen energie structuur, waar in de homeopathie gebruik van maken.
De grondstof wordt geperst, gedroogd en vewreven of er wordt een aftreksel van gemaakt. Zowel in de homeopathie als fytotherapie kennen we de oertinctuur. De oertinctuur wordt weergegeven met het teken Ø en homeopathie met de verdunning, bijvoorbeeld D30 of C3. D staat daarbij voor Decimaal en C voor Centesimaal. Uitleg hierover geef ik in de afzonderlijke artikelen over homeopathie en fytotherapie.

De tinctuur die gebruikt wordt in de fytotherapie (= plantengeneeskunde) is de werkzame stof. Dus een geneeskrachtige plant waar een aftreksel van wordt gemaakt. Iemand heeft bijvoorbeeld een zwakke lever, dan krijgt hij een tinctuur die de lever zal stimuleren. Fytotherapie is daarmee dus ook veel meer klachtgericht.

In de homeopathie wordt ook gebruik gemaakt van planten, mineralen en dierlijke grondstoffen die giftig of zelfs bijzonder giftig kunnen zijn. Hier zijn we aangeland bij 'de wet van de gelijksoortigheid', of zoals in het Latijn wordt gezegd; "similia similibus Curentur". Een gelijksoortige ziekte wordt met het gelijksoortige middel genezen.

Een tweetal voorbeelden:
Als we een ui (Allium cepa) aan het snijden zijn, wat gebeurt er dan?
De ogen gaan tranen en de neus gaat lopen. We kunnen Allium cepa dus in verdunde vorm gebruiken bij sommige ziekten die gepaard gaan met een loopneus en tranende ogen.

Rattengif (Arsenicum album) veroorzaakt al heel snel een brandende diarree. De patiënt ligt krom van de maag- en darmkrampen, braakt, krijgt hoge koorts, drijft in het zweet, raakt uitgeput doordat de hartslag steeds zwakker wordt en loopt tenslotte de kans te overlijden. Heeft een patiënt deze klachten, bijvoorbeeld bij cholera, dan wordt Arsenicum album voorgeschreven in een homeopathische verdunning en zullen de klachten al snel afnemen.

Holistische benadering
In de homeopathie werken we holistisch; wat wil zeggen dat we niet alleen naar de ziektesymptomen kijken, maar vooral naar de mens in zijn geheel.
Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de het volgende:
- Verergeren de klachten door beweging of nemen ze juist af.
- Verergering door warmte of niet.
- Is er sprake van droefheid of overmatige vreugde
- Is de patiënt angstig of juist opgewekt.

Er wordt dus gekeken naar de lichamelijke klachten, psychische klachten, maar ook naar het karakter. Zo krijg je een patiëntenbeeld en die ga je vergelijken met het geneesmiddelenbeeld binnen de homeopathie. Dit laatste wordt weergegeven in een Materia medica, een boekwerk waar al deze beelden van homeopathische middelen uitvoerig worden beschreven. Komt het beeld van het middel overeen met het holistische beeld van de patiënt, dan is het juiste middel gevonden. Nu zal de homeopaat de juiste verdunning voor schrijven.

Als je een homeopaat consulteert, zal je nu ook begrijpen dat het eerste gesprek nogal wat tijd in beslag zal nemen en je vragen krijgt die je niet snel zou verwachten. Wees nauwkeurig in je antwoorden, want met een verkeerd antwoord kan je de homeopaat op een verkeerd spoor zetten op zoek naar het juiste middel.

We hebben nu heel duidelijk gezien wat de verschillen zijn tussen homeopathie en fytotherapie.

Nog even resumerend:
- Homeopathie maakt gebruik van stoffen die in onverdunde vorm bepaalde klachten veroorzaken. Als deze klachten overeenkomen met het holistische ziektebeeld van de patiënt, dan zal dit middel in verdunde vorm worden voorgeschreven.
- Een Fytotherapie therapeut maakt gebruik van oertincturen (kan ook in tablet- of capsulevorm) van geneeskrachtige planten.

Meer uitleg hierover in mijn artikelen 'homeopathie' en fytotherapie'.

Geplaatst in Therapieën.