Recept en gebruik van Sole

Recept en gebruik van Sole

Uitleg en de voordelen van Keltisch zeezout heb ik al eens eerder beschreven, maar wist je dat de oude Kelten dagelijks een drankje dronken dat een oplossing was van regenwater en zeezout? Zij noemde deze oplossing Sole.

Ook in deze tijd is het weer populair, omdat we steeds meer te weten komen van de vele gezondheidsvoordelen. Het is namelijk een veilig en uitgebalanceerd supplement, waarmee je jezelf op een goedkope en efficiënte manier dagelijks kunt mineraliseren en alkaliseren, waardoor je ziekte en verzuring kunt tegengaan. een verzuurd milieu is namelijk een uitstekende voedingsbodem voor ziekteverwekkers, zoals bacteriën, virussen, parasieten en schimmels. Dus als we dit tegengaan door te alkaliseren, kunnen we vele gezondheidsvoordelen ervaren. Omdat mijn volgende boek al deze processen zal uitleggen, ga ik daar nu niet verder op in, maar in de toekomst zal ik ook in mijn artikelen daar meer aandacht aan besteden.

Bedenk eens het volgende:
- Als baby lagen we al in een heerlijk zout badje, wat we vruchtwater noemen en vergelijkbaar is met een verdunde oceaan. Ook ons hersenvocht is in principe een zoutbadje.
- Ons bloed, zweet en tranen zijn zout. Ons bloed bijvoorbeeld bestaat voor 0,9 procent uit mineraalzouten bestaat en de samenstelling ervan voor 98 procent gelijk is aan zout. Vandaar ook dat bij ernstig bloedverlies vaak Ringer-lactaat wordt toegepast; een oplossing voor infusie die de belangrijkste zouten bevat die in het bloed voorkomen.
- Drie cruciale niveaus zijn te vergelijken met een verdunde oceaan, namelijk ons bloedplasma, ons lymfatisch stelsel en het vocht dat onze cellen omringt.
- Diarree wordt verholpen met een simpele water en zoutoplossing. Ik heb het hier niet over een chemisch keukenzout, maar zout wat we in zuivere vorm tegenkomen in de natuur, zoals Keltisch zeezout.

Recept van Sole

Dit is niet zo ingewikkeld.
Vul een glazen pot(je) of fles voor één derde  met Keltisch zeezout, vul af met twee derde zuiver water. Gebruik hiervoor osmose gezuiverd water of anders Spa blauw. Schut met de deksel of met de dop erop een aantal keren krachtig. Het water raakt nu verzadigd en kan niet meer dan 26 procent zout opnemen, dus er zullen korrels achterblijven op de bodem die niet meer oplossen. Deze kun je naderhand weer gebruiken voor een nieuwe oplossing. Hoera, je Sole is klaar.

Houd de Sole buiten direct zonlicht en bewaar het in de koelkast, maar kan ook erbuiten en het is oneindig houdbaar. Een natuurlijk mineralensupplement dat het eeuwige leven heeft, maar waar wij echter nog even op moeten wachten.

Het gebruik van Sole

De Sole die we nu hebben is een sterk concentraat, dus we gaan dit verdund gebruiken. Neem een glas zuiver water van 250 ml, bijvoorbeeld Spa blauw, en voeg hier een theelepel Sole aan toe. Drink dit iedere ochtend op de nuchtere maag en eventueel ook 's avonds voor het slapen gaan. Je geeft je lichaam dan een evenwichtig menu van 80 mineralen en spoorelementen in een vloeibare vorm die het bloed herkent en direct in zich opneemt en verder transporteert naar de cellen. Voor je cellen zijn dit de zogeheten electrolyten die de elektromagnetische communicatie tussen je cellen verbeteren.

De term electrolyt verwijst naar 'elektrisch licht'. Interessant genoeg verwijst de Keltische benaming Sole naar de zon, de grootste bron van licht op aarde. Doordat de zeeën dit zonlicht absorberen, kunnen we zeggen dat zeezout een product voortkomend  is uit deze interactie.  Zoutkristallen zijn de enige kristallen die oplossen in water en gezien moeten worden als geconcentreerd volspectrum licht. Het gebruik van Sole mineraliseert en alkaliseert dus niet alleen, het geeft ons ook nog eens veel energie!

Keltisch zeezout ter bevordering van de gezondheid.

Winning van Keltisch zeezout

Keltisch zeezout wordt handmatig gewonnen volgens een traditionele, meer dan 2000 jaar oude Keltische methode in de Guérande-streek in Bretagne; Frankrijk. Daar wordt het water uit de koude zeestroom van de Atlantische Oceaan via een ingenieus kanalenstelsel geleid naar ondiepe kleimoerassen. Door de zure klei in deze moerassen wordt het zeer basische zeewater, tot op zekere hoogte, geneutraliseerd. Dit laatste zal ik even uitleggen; zeewater heeft van nature een hoog natrium gehalte van 97 tot 99 procent, maar na interactie met de bodem in de Keltische kleimoerassen, wordt het natriumgehalte teruggebracht tot net onder de 90 procent. Dit maakt Keltisch zeezout het meest natrium-arme zeezout ter wereld. Keltisch zeezout heeft een grijze kleur, doordat het zeezout zich vermengd met de kleimineralen. Op deze manier wordt de mineraleninhoud van het zeezout alleen maar vergroot.

Bron van tachtig mineralen en spoorelementen

Eerst gaan we bespreken hoe de kleimoerassen een zuiverende werking hebben.
Het zeewater wordt via kanalen van het ene moeras naar het andere geleid, waarbij de moerassen fungeren als een natuurlijke zuiveringsmethode. Microben in de klei zorgen ervoor dat de onzuiverheden in het zeewater worden geneutraliseerd. Verschillende testen tonen aan dat door dit ingenieuze aloude zuiveringsproces, het zout 100 procent vervuiling vrij is.

Het gehele proces duurt zo'n twee weken, waarna het zoute water verzameld wordt in een bassin waar het water verdampt door de zon. Hierdoor blijven alleen de zoutkristallen over. Op dat moment komt de 'paludier' (de zoutwinner) in actie door het zout handmatig op te scheppen. Vervolgens blijft het zout onbewerkt. Het wordt niet gewassen, niet verder gedroogd en niet geraffineerd, hierdoor blijft de mineralenbalans volledig intact. Keltisch zeezout bevat namelijk ruim tachtig mineralen en spoorelementen, die allemaal in de perfecte verhouding, samenstelling en balans ten opzichte van elkaar staan. Dit is zichtbaar in de kristallen die van uiteenlopende grootte zijn en zich uitdrukt in de zeer complexe zachte smaak, waarin niet alleen zouttinten, maar ook bitter- en zelfs zoettinten proefbaar zijn.

Tandenpoetsen met Keltisch zeezout

Nu er steeds meer bekend wordt over de nadelige effecten van fluor in verschillende tandpasta's, zijn mensen steeds meer op zoek naar natuurlijke tandpasta's zonder fluor. Maar ook steeds meer mensen poetsen hun tanden, tandvlees en tong met een paar korreltjes Keltisch zeezout. Zij ervaren in korte tijd wittere tanden, sterker tandvlees en een schonere tong. Ook tandvleesontstekingen komen minder voor. Door  dit zachte zeezout hoef je niet bang te zijn dat je het glazuur van je tanden verliest, maar zal je wel zeer gladde witte  tanden ervaren. TIP: Laat na het poetsen het opgeloste zout nog enkele minuten rondgaan in de mond, waardoor de gehele mond ontsmet wordt en tevens wordt voorzien van een basisch milieu.

Keltisch zeezout als voeding voor planten

Keltisch zeezout is niet alleen goed voor de mens, maar ook voor de bodem en de planten die daarin groeien. Ze hebben niet veel nodig, dus houd als dosering een vlakke theelepel (2 - 3 gram) aan op een liter water. Dit is een dosis waar de meeste planten op zullen gedijen. Let wel: Bloemen en kruiden hebben minder nodig, dus halveer de dosis. De bodem moet bevochtigd worden, dus maak het niet te drassig.

Omdat iedere plant weer andere eisen stelt, kan het voorkomen dat je bij een bepaalde plant groeirem krijgt of gele of bruine bladeren, dat kan wijzen op een overdosis, oftewel verzilting. In dat geval een tijdje uitsluitend water toedienen ter verdunning. In de tuin moet je rekening houden met het feit dat de zee-mineralen wegspoelen door neerslag bij losse waterdoorlatende grond, zoals zand of leem. Klei daarentegen houdt water zeer goed vast, dus daar speelt dit fenomeen niet zo'n rol. Eén of twee keer per jaar toedienen is dan ook afdoende. Bij zandgrond moet je minimaal zes keer per jaar de zee-mineralen toedienen en bij leemgrond is dit drie keer per jaar. Dien de oplossing wel altijd toe op een droge dag, maar niet in vol zonlicht. Je planten zullen je dankbaar zijn.

De Kelten maakten van Keltisch zeezout en regenwater een oplossing die ze 'Sole' noemde en dronken dit dagelijks.  De vele voordelen van Sole en hoe je dit maakt, bespreek ik in een ander artikel. Ik heb ook weleens de vraag gekregen wat het verschil is tussen Keltisch zeezout en Himalayazout. Ook hier heb ik een interessant artikel over geschreven. Veel leesplezier!

Homeopathie

Homeopathie

Homeopathie.

Inleiding.

“Homeopathie is een natuurlijke en veilige geneeswijze die iedereen behandelt als een uniek individu met als doel het eigen natuurlijk genezende vermogen te stimuleren”.

Toen ik, ruim dertig jaar geleden, begon met mijn opleiding Natuurgeneeskunde, begon ik met homeopathie en was ik eerst als homeopaat werkzaam. Over homeopathie zijn hele boekwerken geschreven, maar ik zal trachten om in dit artikel kort en bondig uitleg te geven.

Binnen de homeopathie gaan we er vanuit dat een onbalans in het lichaam ertoe leidt dat zich een ziekte of klacht kan ontwikkelen. Dit kan zijn een verstoring op zowel lichamelijk als op geestelijk gebied. Homeopathische geneesmiddelen zijn gemaakt van natuurlijke producten. Hierbij gaat het vooral om substanties van dieren, planten en mineralen. Homeopathische geneesmiddelen zijn mild, veilig en onschadelijk voor lever en nieren, maar wel zeer krachtig! Er worden ook uitstekende resultaten geboekt bij baby’s, dieren en zelfs bij bomen. Daarbij vormen ze geen belasting voor het milieu. Daarmee is homeopathie een zeer duurzame en natuurlijke geneeswijze, die goed is voor mens, dier en milieu. Homeopathie werkt niet met genezende stoffen, zoals bij fytotherapie, maar door informatie overdracht op energetisch niveau. Daarover straks meer…

Geschiedenis
Het was de Duitse arts en scheikundige Samuel Hahnemann (1755-1843)  die in de 18e eeuw die de basis voor de klassieke homeopathie legde. Hij maakte daarbij gebruik van geschriften van de Griekse geneesheer Hippocrates, die leefde van 460 tot 377 voor Christus. Hij gebruikte dit om onderzoek te doen en publicaties daarover te schrijven. Proefondervindelijk, waarbij hij vaak zelf de proefpersoon was, kwam hij tot verbazingwekkende resultaten.

Hahnemann introduceerde voor het eerst de naam ‘homeopathie’, afgeleid van de Griekse worden ‘homoios’ wat gelijksoortig betekent en ‘pathos’ wat lijden betekent. Deze twee woorden wijzen op de overeenkomst tussen het lijden tijdens een ziekte en het effect van een  middel, dat haar symptomen kan nabootsen.

Op welk principe is de homeopathie gebaseerd?
Binnen de homeopathie wordt de Similia regel toegepast, namelijk: ‘Similia similibus curentur’. Dit wordt vaak samengevat in de uitdrukking: ‘Men dient het soortgelijke te genezen met het soortgelijke’.

Een simpel voorbeeld om dit duidelijk te maken:
Als we een verse ui aan het snijden zijn, dan lopen ons de tranen over de wangen en het snot uit onze neus. Bij gevoelige personen kunnen de ogen zelfs helemaal rood kleuren. Waar doen deze verschijnselen ons aan denken? Juist, aan een flinke verkoudheid. Volgens het Similia-principe kan een ui op een verkoudheid lijkende symptomen oproepen. Waanneer dus een extract van de ui op homeopathische wijze wordt bereid, kan dit de verkoudheid genezen.

Dit bereiden noemen we potentiëren. Je neemt een beetje van de ziekmakende stof en vermengd deze met een draagstof, bijvoorbeeld alcohol of melksuiker. Dit kan bijvoorbeeld zijn 1 op 10 (D= decimaal) of 1 op 100 (C-centesimaal). Volgens een vastgesteld procedé wordt dit geschud. Hierdoor vind op ultramoleculair niveau informatie overdracht plaats op de draagstof. Dit proces kan een aantal keer herhaald worden. Dit wordt bijvoorbeeld aangeven door de aanduiding D3, D12, D30 of zelfs hoger. Of C6 en C30. Terugkomend op de ui; dan wordt dat aangeduid met de Latijnse naam en de verdunning, bijvoorbeeld Allium cepa D12.

Een homeopaat heeft daar speciaal boek voor die we de Materia Medica noemen. Hierin staan de geneesmiddelen met hun beelden in. Komt dit geneesmiddelen beeld overeen met het ziekte beeld, dan is het juiste middel gevonden. De homeopaat bepaald de potentie (= verdunning)

Maar ze beginnen met het ziektebeeld en bekijken dit complementair. Dus de gehele persoon wordt bekeken, zowel lichamelijk als geestelijk. Dit patiëntenbeeld wordt bekeken in het Repertoria, die uiteindelijk zal uitkomen bij homeopathische middelen die dan via de Materia Medica wordt vergeleken om tot de juiste middel keus te komen. Het is zeer nauwkeurig werk en nu zal je ook begrijpen waarom een eerste consult nog al wat tijd in beslag neemt. Aangezien er ook ruim 2400 homeopathische geneesmiddelen bestaan.

Complex homeopathie
Voor zelfmedicatie zijn er ook complexmiddelen te vinden. Hierin zijn een aantal enkelvoudige middelen samengevoegd, die samen een complex vormen. Bekende voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld Pollinosan en Cinuforce van dr. A. Vogel.

Zoals eerder gezegd is homeopathie niet te vergelijken met fytotherapie.
Meer informatie hierover vind je in mijn artikel: “Homeopathie versus fytotherapie”.

Isopathie

Isopathie

Isopathie

De laatste jaren is Isopathie een beetje in de vergetelheid geraakt, maar is een zeer waardevolle therapie met oneindig veel toepassingen. Zeker de moeite waard om daar eens wat meer aandacht aan te besteden.

Isopathie is een afgeleide van de homeopathie. Om dit artikel beter te begrijpen zal ik eerst nog even een korte uitleg geven over de homeopathie en om het verschil met Isopathie duidelijk te maken.

Het principe van de homeopathie is om het gelijksoortige met het gelijksoortige te genezen door de ziekmakende stof sterk te verdunnen en te schudden, zodat er op energetisch niveau een overdracht plaatsvind. Dit proces noemen we potentiëren.

Bij fytotherapie (plantengeneeskunde) wordt er geen gebruik gemaakt van ziekmakende stoffen en wordt er ook niet gepotentieerd, maar wordt er gebruik gemaakt van de geneeskundige eigenschappen van planten. Het verschil tussen homeopathie en fytotherapie wordt eenvoudig uitgelegd in dit artikel.

Om de werking van homeopathie duidelijk te maken zal ik twee voorbeelden geven:

Je wordt gestoken door een bij. Door het gif (Apis mellifica), dus de ziekmakende stof, te potentiëren kan je dit inzetten tegen de vervelende klachten van de bijensteek.

Ander voorbeeld:
Als je braakwortel (Ipecacuanha) zou eten, dan zou je worden overvallen door krampachtig braken en diarree. Ga je de braakwortel nu in een homeopathische verhouding verdunnen, dan kan je dit middel innemen tegen deze klachten. Ideaal dus om dit bij je te hebben tijdens je vakantie. Achter de naam wordt weergegeven van welke potentie gebruik is gemaakt. Er zijn er verschillende, maar dat gaat nu te ver om dat verder uiteen te zetten. Maar Apis mellifica D6 of Ipecacuanha D3 geeft dus aan dat het om een decimale verdunning gaat.

Isopathie daarentegen is een homeopathisch geneesmiddel dat gemaakt is van de uiting van de aandoening. Enkele voorbeelden:
Bij psoriasis de huidschilfers potentiëren. Bij diarree de dunne ontlasting, bij verkoudheid het snot en bij etterende wonden de etter potentiëren. Je ziet, de mogelijkheden zijn onbeperkt.

Hallo, ik hoop dat je er nog bent. Ja, ik weet het, het klinkt erg smerig. Maar toch nog even doorlezen.

Met Isopathie zien we dat de toepassing heel individueel is en in een aantal gevallen het middel per persoon moet worden bereid. Dit is ook de reden dat Isopathie in de schaduw van de homeopathie is blijven staan. (Als je even zoekt via Google kom je toch wel wat aanbieders tegen van Isopathische geneesmiddelen).

Het lijkt er dus op dat Isopathie een onsmakelijke therapie is, maar bedenk dat er in het uiteindelijke geneesmiddel geen enkele molecuul van de oorspronkelijke stof nog aanwezig is. Het gaat dus puur om de energetische informatie overdracht van de oorspronkelijke stof. In mijn artikel over homeopathie, ga ik hier wat dieper op in.

Misschien komt nu de vraag naar boven of het dan geen suggestie is?
Hier kan ik kort in zijn. Zolang dieren, planten, maar ook baby’s uitstekend reageren op homeopathie en Isopathie, kunnen we niet spreken van suggestie. Ook moderne meetapparatuur voor electro-acupunctuur en bioresonantie bewijzen de werking van deze krachtige geneeswijze.