Osteopathie

Osteopathie is een geneeswijze, die op het einde van de vorige eeuw door Dr. A.T.STILL in de U.S.A. ontdekt werd. De principes van de osteopathie zijn gebaseerd op de logica van de toegepaste kennis van anatomie, fysiologie en pathologie.

 1. Het lichaam functioneert als een eenheid.
  2. De structuur en de functie zijn onlosmakelijk met elkaar
  verbonden.
  3. Het lichaam beschikt over zelf-regulerende mechanismen.
  4. Een relationele therapie voor het lichaam is gebaseerd op de kennis en de toepassing van deze 3 principes.

Een osteopaat komt vaak in beeld als een klacht hardnekkig blijkt. Als er bijvoorbeeld gezegd is: ‘met deze pijn moet u maar leren leven.’ Dat kan over allerlei klachten gaan: rug- en nekklachten, maag- en darmklachten, zwangerschapsklachten, hoofdpijn en migraine, darmkrampjes bij kinderen, veelvuldig huilen van baby’s, etc.

Ook als de dokter het niet meer weet, of onderzoeken niks bijzonders laten zien, kan een osteopaat mogelijk helpen. Denk hierbij aan klachten als prikkelbaar darm syndroom(PDS), fybromyalgie, chronische vermoeidheid, pijn op de borst, benauwdheid, etc.

Osteopathie wordt niet alleen toegepast op mensen, maar ook op dieren, zoals paarden en honden.

Meer informatie?

https://www.osteopathie.nl/

Wat is Neurofeedback?

Neurofeedback (Ook wel hersentraining genoemd) is een behandelmethode voor de hersenen, waarbij iemand kan leren om controle te krijgen over zijn/haar hersengolven.
In het geval van neurofeedback wil men de hersengolven beïnvloeden door tijdens de behandeling een beloning te geven aan het brein/de hersenen (bijvoorbeeld door middel van een geluid of filmpje) elke keer als de hersengolven het gewenste patroon laten zien. Hersenen zijn gevoelig voor beloning. Ze gaan uit zichzelf op zoek naar deze beloning. Wat inhoudt dat ze op zoek gaan naar de juiste hersengolven om deze beloning te krijgen.
Na een intensieve behandelperiode is iemand ook buiten de behandelsetting in staat om de juiste hersengolven te produceren en kunnen deze veranderingen permanent worden (Het is net als fietsen, dat verleer je ook niet meer).

Hoe werkt neurofeedback?
Ieder brein produceert hersengolven die we kunnen meten met een EEG (elektro-encefalogram). Een EEG is een weergave van de elektrische activiteit die door onze hersenen geproduceerd wordt, dit wordt gemeten door elektrodes op de schedel te plaatsen. Door het zichtbaar maken van die hersenactiviteit en de hersenen te belonen voor het produceren van de juiste hersengolven kan de werking van het brein worden beïnvloed. Hersengolven passen zich aan aan de toestand waarin men zich bevindt. Tijdens slaap bijvoorbeeld zijn veel trage hersengolven te zien, terwijl tijdens het maken van een proefwerk veel snelle hersengolven meetbaar zijn. Het brein kan schakelen tussen de verschillende hersengolven in verschillende situaties. Bij klachten, zoals bijvoorbeeld concentratieproblemen, is het brein onvoldoende in staat de gewenste hersenactiviteit te produceren die voor die situatie passend is, waardoor iemand zich moeilijk kan concentreren. Het is mogelijk om de hersenen te leren de gewenste golven te produceren. Dit kan door hersenactiviteit te meten en te beïnvloeden door te belonen (feedback) bij de gewenste hersengolven. Door dit een aantal sessies te herhalen, kunnen de hersenen dit zelf.

Hoe ziet het behandelproces er concreet uit?
Voordat we starten met de behandeling bespreken we met u uitgebreid uw klachten en nemen we bij u een EEG af. Met behulp van het EEG kunnen we beoordelen waar in uw brein de afwijkende hersengolven zich manifesteren. Dyslexie bevindt zich bijvoorbeeld in een ander gebied van de hersenen en heeft andere afwijkende hersengolven dan bijvoorbeeld ADHD. Met behulp van het EEG kunnen we heel nauwkeurig bekijken waar bij u de afwijkende hersengolven aanwezig zijn.

Aan de hand van de bevindingen van de intake maken we een behandelprotocol. Tijdens de eerste sessie bespreken we met u de resultaten van de intake en uw (Q-)EEG. Tevens bespreken we met u uw behandelprotocol, waarin beschreven staat op welke plek en welke hersengolven bij u ‘getraind’ gaan worden. Vervolgens wordt gestart met de behandeling.

Tijdens het neurofeedback gedeelte van de behandeling zit u op een prettige stoel achter een eigen tv. Uw hersenactiviteit wordt op die plek(ken) op uw schedel, zoals bepaald in het behandelprotocol, gemeten door middel van het EEG. De informatie uit het EEG wordt versterkt en doorgegeven aan de therapeut door middel van een neurofeedback apparaat. De therapeut volgt deze hersenactiviteit en afhankelijk van wat men wilt bereiken worden er door de therapeut drempelwaarden ingesteld, zodat u beloning (positieve feedback) krijgt via een filmpje of geluidje wanneer u de juiste hoeveelheid van de wenselijke hersengolven produceert. Als het ware worden uw hersenen dus beloond voor het produceren van de juiste hersenactiviteit.
Bijvoorbeeld wanneer iemand meer alert wil worden, dan krijgt u tijdens de behandeling een beloning, bijvoorbeeld door middel van een geluidje of filmpje elke keer als de hersengolven zich in een alerte status verkeren. Door deze terugkoppeling weet uw brein wanneer er gewenste hersengolven geproduceerd worden. Zelf hoeft u dus niets ‘actiefs’ te doen, de hersenen trainen zichzelf. Na een intensieve behandelperiode bent u in staat om deze bewustzijnstoestand te reproduceren zonder de apparatuur.

Voor wie is neurofeedback geschikt?
Neurofeedback is een techniek die het zenuwstelsel opnieuw kan afstellen (tuning), waardoor er veel verschillende klachten behandeld kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld:

 • Aandachtsproblemen (ADD/ADHD)
  • Angstklachten
  • Autisme en aanverwante stoornissen (PDD-NOS en het syndroom van Asperger)
  • Burnout/ stress gerelateerde klachten
  • Chronische vermoeidheid
  • CVA
  • Depressie
  • Dyscalculie
  • Dyslexie
  • Epilepsie
  • Gilles de la Tourette
  • Hersentrauma
  • Migraine/ Hoofdpijn
  • Pre-menstrueel syndroom
  • Slaapstoornissen
  • Obsessieve compulsieve stoornis
  • Whiplash

Zowel kinderen als volwassenen kunnen profiteren van een neurofeedbackbehandeling..

 

Wat is Chiropractie?

ChiropractieIn het Amerikaanse Davenpoort probeerde dr. D. D. Palmer in 1895 zijn dove bediende het gehoor terug te geven. De man was achttien jaar daarvoor bij een klein ongeluk betrokken geweest en voelde toen iets kraken in de rug. Kort na het ongeluk werd hij bijna helemaal doof.

 1. Palmer onderzocht de wervelkolom en vond een wervel die verschoven bleek. Hij plaatste de man op een tafel, zette zijn handen op de wervelkolom en gaf een korte snelle duw. Hij herhaalde dit drie keer. Bij de derde keer hoorde hij een zachte 'klik' in de rug van de patiënt. Na bijna achttien jaar doof te zijn geweest kon de bediende weer horen!

De volgende dag deed Palmer zijn 'handbehandeling' op een patiënt met vermeende hartproblemen. Ook deze kwaal werd genezen.

De naam chiropractie is samengesteld uit de Griekse woorden cheir (=hand) en praktikos (=bewerkend). Chiropractie gaat uit van het aangeboren vermogen van het lichaam om zichzelf te kunnen genezen, zolang het zenuwstelsel optimaal functioneert. De zenuw heeft een dermate controlerende werking over al onze organen en gewrichten, dat storingen leiden tot een verslechterde functie van organen en een uitstralende pijn. De chiropractor zoekt de plaats waar het zenuwstelsel geblokkeerd is en probeert de blokkade op te heffen door druk uit te oefenen op de wervelkolom of op bepaalde gewrichten.

Bij sommige problemen moet er eerst een röntgenfoto aan te pas komen om het probleem te kunnen lokaliseren. In het algemeen kan worden gesteld dat wanneer het probleem te maken heeft met een afwijking in het zenuwstelsel, de kans groot is dat chiropractie kan helpen.

Voor mensen met lage-rugklachten, nekklachten, evenwichtsstoornissen, menstruatieklachten, hoofdpijn en migraine, maagklachten en een ruis in de oren, zou chiropractie verlichting, zo niet de oplossing van het probleem kunnen zijn.

 

Fruitsalade met soja yoghurt

Fruitsalade met soja yoghurt

Zelf vinden wij het heerlijk om hier de dag mee te starten. Maar ook heerlijk om het in een beker mee naar je werk te nemen en als lunch te gebruiken. Super gezond door de combinatie van specerijen. 

Kies het fruit wat je dit keer wilt gebruiken. Sinaasappel, banaan, sterfruit (Carambola), passievrucht, appel, het maakt niet... Lekker veel wisselen met de combinaties. Snijd het in stukjes en voeg het volgende toe:
- kurkuma poeder
- Kaneelpoeder
- Kardemonpoeder (zelf fijngestampte Kardemon heeft de voorkeur)
en gemalen zwarte peperkorrels. 

Doe er een beetje soja yoghurt bij en verschillende soorten noten, zoals walnoot. Besprenkel het tenslotte met een beetje honing. Ik krijg nu al trek. Jij ook? Probeer het eens.