Mineralen in ons drinkwater. Goed of slecht?

Enige tijd geleden kwam een familielid van ons bij de huisarts met de klacht Osteoporose (botontkalking). De huisarts adviseerde hem om meer leidingwater te gaan drinken, ‘want daar zitten voldoende mineralen in’. Op zo’n moment heb ik zoiets van; ‘schoenmaker blijf bij je leest’.
Want een huisarts heeft over het algemeen geen of weinig kennis van voeding en/of voedingsstoffen. Simpelweg omdat dit niet of nauwelijks in hun opleiding behandeld wordt. Naar mijn mening is dit trouwens een enorm gebrek in de Nederlandse artsen opleiding. Overigens zijn er gelukkig wel een aantal artsen die zich verdiept hebben in de voedingsleer, wat overigens onontbeerlijk is om een goede arts te kunnen zijn.

Had de bovengenoemde arts het dan bij het verkeerde eind dat er mineralen in het leidingwater zitten? Nee, deze man had groot gelijk, maar had zich helaas niet verdiept betreffende de verschillende soorten mineralen en gaf daarom een advies dat juist bij Osteoporose verkeerd uitpakt.

Ik zal het uitleggen:
Er zijn twee soorten mineralen;
1. De organische mineralen
2. De anorganische mineralen

De anorganische mineralen komen we tegen in (mineraal)water en in de grond. Voor het menselijk lichaam is het absoluut onmogelijk om deze anorganische mineralen te verwerken. Deze mineralen kunnen in de gewrichten kristalliseren en daardoor Artrose veroorzaken.
Ook zal het de pH waarde van ons lichaam doen dalen. (De pH waarde is een maat voor de concentratie waterstofionen in oplossingen en geeft aan hoe zuur of basisch iets is. Hierbij staat 1 voor zéér zuur en 14 voor zéér basisch. De neutrale pH waarde is 7).

Bij deze verzuring is het gevolg echter dat het lichaam mineralen zal onttrekken uit botten, haren en tanden om het lichaam weer te alkaliseren. Het gevolg kan zijn dat er botontkalking optreedt of dat deze zal verergeren. Vandaar mijn commentaar op het verkeerde advies van de bovengenoemde arts.
De organische mineralen komen voor in planten en groenten. Zij zijn in staat om de anorganische mineralen uit de grond op te nemen en deze om te zetten in mineralen die wel geschikt zijn voor het menselijk lichaam. Zij zorgen weer voor de alkalische (basische) werking, waardoor er een juist evenwicht ontstaat in onze pH waarde, wat weer ten goede komt aan onze gezondheid.

Het bovenstaande geld dus niet alleen voor leidingwater, maar ook voor degene die regelmatig mineraalwater drinken.
Maar wat is dan de oplossing?
Vele onafhankelijke onderzoeken en gezondheidsexperts, zoals Andrew Weil, zijn het erover eens dat water gezuiverd via het omgekeerde osmose systeem, het allerbeste is voor onze gezondheid. Bij deGezondheidstrainer vind je meer informatie hierover.

De nieren, onze zuiveringsinstallatie

Nieren onze zuiveringsinstallatieDoor de verandering van onze levensstijl de laatste jaren, wordt ons lichaam enorm belast met schadelijke stoffen. Voor het filteren van deze toxicologische stoffen bezit het lichaam een ongeëvenaard systeem. Zou dit systeem niet meer goed functioneren, dan zou het snel met ons leven gedaan zijn.

Eén van de voornaamste aspecten van het herstellingsvermogen van het lichaam is het filteren van het bloed; een functie die vooral door de nieren wordt vervuld. Moderne dialyse-apparaten staan in de schaduw van de nieren, die als efficiënte, compacte en miraculeuze filters dienen.

Het hart, het bloed en de nieren vormen samen één functioneel geheel dat zichzelf voortdurend reinigt en zuivert. Het zorgt ervoor dat schadelijke stoffen die in ons lichaam komen en de afvalstoffen van de spijsvertering verwijderd worden.

Die zuiveringsinstallatie kan alleen doelmatig functioneren als er voldoende (leeg) water doorstroomt om die afvalstoffen af te voeren.

Veel mensen lopen echter rond in een staat van lichte tot matige dehydratie (ontwatering, uitdroging), vaak zonder dat ze het zelf weten. Dit komt omdat ze vergeten te drinken of doordat de drankjes die ze drinken de nieren eerder belasten dan helpen. Maar daarover straks meer…

Degenen die onmiddellijk problemen riskeren doordat ze te weinig water drinken, zijn ouderen, mensen met koorts, infectie, diarree, urologische klachten (zoals blaas- en prostaatontsteking) of astma, mensen die allopathische geneesmiddelen gebruiken en mensen die zwaar werk doen of zich inspannen (bijvoorbeeld sporters).

Vreemd genoeg geven nog veel medici het advies dat koffie en thee drinken ook bij de hoeveelheid vocht behoren die we dagelijks tot ons moeten nemen. Echter veel cafeïne houdende dranken, zoals koffie, thee, cola en de Red Bull-achtige drankjes, hebben een diuretische werking. Dit wil zeggen vocht afdrijvend, waardoor de, voor ons lichaam zo belangrijke, mineralen worden weggespoeld. Dit komt doordat het de werking remt van het hypofysehormoon, dat ons helpt vocht vast te houden. Ook alcohol is een diureticum. Het is belangrijk om het gebruik van deze diuretisch werkende dranken te beperken. Gebruiken we een diuretische drank, dan zal deze weer aangevuld moeten worden met een glas water.

Hieruit kunnen we concluderen dat veel mensen drankjes drinken, die meer kwaad doen dan goed. Vandaar mijn pleidooi om meer zuiver water te gaan drinken en de schadelijke dranken te vermijden of drastisch te verminderen. (Om zuiver water te drinken, is er niets beter dan osmose gefilterd water. Meer informatie daarover op deze website).

Wat is nu de juiste dagelijkse hoeveelheid water die we tot ons moeten nemen?
Zoals eerder besproken zijn ieders omstandigheden weer anders, maar als vuistregel moeten we uitgaan van 8 à 9 glazen per dag. Dit is ongeveer twee liter. Dit lijkt misschien veel, maar begin de dag eens met twee glazen op de nuchtere maag. Zorg ervoor dat je ook altijd een flesje bij je hebt, bijvoorbeeld in de auto. Moeilijke drinkers onder ons, hoeven het glas natuurlijk niet in één leeg te drinken, maar doe dit met beetjes. Als je maar drinkt!

Een goede vriend van mij heeft last van psoriasis, voornamelijk op het hoofd. Hij is een paar jaar geleden begonnen met iedere ochtend een liter water te drinken op de nuchtere maag. Vanaf die tijd is zijn psoriasis onder controle en zie je er vrijwel niets meer van. Stopt hij hier echter weer mee, dan steekt de psoriasis weer de kop op.

Zoals eerder gememoreerd, is het van belang om zo zuiver mogelijk water te gebruiken. Hoe leger het water, hoe beter het water in staat in staat is zijn zuiverende werking te doen. Leiding water is bij mij al uit den bozen en mineraal water, dient zo min mogelijk mineralen te bevatten. (advies: gebruik Spa blauw)

Hoewel er niets op tegen is om kruidentheeën te drinken (we leven immers niet alleen op water), is dit geen leeg water. Het drinken van kruidentheeën worden dus niet gerekend tot de 8 glazen per dag.

Op de vraag of we de mineralen in water nodig hebben voor ons lichaam, beantwoord ik in het artikel 'Mineralen in ons drinkwater. Goed of slecht?'
Ik hoop met dit artikel meer inzicht te geven in het belang van het drinken van zuiver water. Door alleen dit al te veranderen, zullen er al grote veranderingen optreden ten behoeve van onze gezondheid. Succes!

Buteyko methode

Het doel van de Buteyko Methode is te komen tot een rustige ademhaling. Dankzij 50 jaar ervaring is er een effectieve aanpak ontwikkeld waarmee dit te bereiken is. De Buteyko Methode is ontwikkeld door Konstantin Buteyko en in 1985 werd de methode officieel erkend door het Russische Ministerie van Volksgezondheid. Zijn methode wordt nu in een aantal Russische klinieken toegepast.

Wie was Konstantin Buteyko?
Konstantin Buteyko werd in 1923 in de Oekraïne geboren. Na de tweede wereldoorlog ging hij medicijnen studeren in Moskou. Als medisch student raakte Buteyko geïnteresseerd in het verband tussen ademhaling en gezondheid. Hij bestudeerde de ademhaling van gezonde en zieke mensen. Daarbij viel hem op dat zieke mensen vaak zwaar ademen.

Buteyko begon zich af te vragen of een diepe ademhaling mensen ziek maakt. Na cum laude afgestudeerd te zijn ging Buteyko in een ziekenhuis werken. En daar deed hij een verbazingwekkende ontdekking.

De ontdekking
Na een paar maanden als arts gewerkt te hebben bleek dat Buteyko zelf een gevaarlijk hoge bloeddruk had. En hij ontdekte dat wanneer hij zichzelf dwong rustig te ademen, zijn bloeddruk omlaag ging en zijn hoofdpijn wegtrok.

Buteyko noemt 7 oktober 1952 als de dag waarop hij zijn belangrijkste ontdekking deed. Hij was aan het werk en moest een diagnose stellen bij een patiënt die zwaar ademde en soms met open mond naar lucht hapte. Zijn eerste indruk was dat hij met een benauwde astmapatiënt te maken had. Maar tot zijn verrassing was het een patiënt met een zeer hoge bloeddruk, maar zonder een spoor van astma.

Dit voorval zette hem aan het denken. Hij begon de ademhaling van andere patiënten nauwkeurig te observeren. Hij ontdekte dat patiënten waar het steeds slechter mee ging, steeds dieper gingen ademen. Bij de patiënten die aan de beterende hand waren, zag hij het tegenovergestelde: hun ademhaling werd rustiger.

Het geniale van Buteyko is dat hij zich begon af te vragen of het mogelijk zou zijn ziektes te genezen door "minder te ademen". Hij begon te experimenteren met zijn eigen ademhaling, en merkte al snel dat wanneer het hem lukte zijn ademhaling rustiger te maken, zijn hartslag daalde en het kloppen bij zijn slapen duidelijk minder werd.

Door te blijven experimenteren lukte het Buteyko uiteindelijk zijn bloeddruk weer normaal te krijgen, zodat ook zijn nieren zich konden herstellen.

Gesterkt door deze ervaringen begon hij met patiënten te werken. Hij hielp hen rustiger te ademen en keek welk effect dit had op hun ziekte. Hij merkte dat ze zich vaak beter gingen voelen. Zo ontdekte hij bijvoorbeeld dat astmapatiënten die hun ademhaling klein weten te houden, een astma-aanval kunnen stoppen.

Tegen het eind van de 50-er jaren kreeg Buteyko een eigen laboratorium, en gaf leiding over een team medische specialisten. Het laboratorium was uitgerust met de modernste apparatuur. Hiermee kon hij op een wetenschappelijke manier het verband tussen de ademhaling, allerlei chemische processen in het lichaam, en een groot aantal ziektes, bestuderen.
Dankzij Buteyko's onderzoek begrijpen we nu hoe een diepe ademhaling kan leiden tot een breed scala aan ziektes en symptomen, zoals hoge bloeddruk, astma, allergie, angst, paniekaanvallen, longemfyseem, hooikoorts, slaap-problemen en hoofdpijn.

Een zware, diepe ademhaling noemen we ook wel chronische hyperventilatie.
Het vervelende van chronische hyperventilatie veel mensen niet weten dat ze er aan leiden.

Overlijden
Konstantin Buteyko is op 2 mei 2003 overleden. Hij heeft gelukkig nog meegemaakt dat zijn methode in het westen steeds meer erkenning krijgt, en heeft hieraan zelf ook een actieve bijdrage kunnen leveren.

Leer rustig ademen
Buteyko gaf vele jaren leiding aan dit laboratorium. Ondertussen ontwikkelde hij zijn methode om chronische, verborgen hyperventilatie te verminderen. Rond 1967 had hij meer dan 1000 patiënten succesvol behandeld, en vele tientallen medische specialisten opgeleid om zijn behandelingsmethode toe te passen. Ondanks soms stevige tegenwerking van het medische establishment, kreeg de Buteyko Methode gedurende deze jaren in Rusland steeds meer erkenning, vooral dankzij de dankbetuigingen van (ex) patiënten.

Ademhalingsoefeningen
De kern van de Buteyko Methode bestaat uit ademhalingsoefeningen. Naar aanleiding van o.a. het ziektebeeld, medicijngebruik en leeftijd, worden de ademhalingsoefeningen aangepast. Voor kinderen zijn er speciale oefeningen.

De ademhalingsoefeningen zijn niet moeilijk, maar vragen een zekere discipline en doorzettingsvermogen. Ademen grijpt diep in op vele processen in het lichaam, en we ademen de hele dag. Het kost daarom tijd voordat een rustige ademhaling gewoonte wordt.
Kinderen oefenen ongeveer 45 minuten per dag, terwijl volwassen tenminste 1 uur per dag oefenen. Totdat de ademhaling hersteld is en men met de oefeningen kan stoppen.

Aanvulling
Daarnaast zijn er bijkomende zaken die de ademhaling beïnvloeden, zoals:
- Praten
- Voeding
- Slapen
- Sport en beweging
- Stress
- Medicijngebruik

Progressie
Sommigen zien snel vooruitgang. Zo zijn er vele astmapatiënten die na enkele dagen geen astma-aanvallen meer krijgen en dus stoppen met hun luchtwegverwijder. Anderen zullen langer moeten wachten voordat hun lichaam reageert en ze zich beter gaan voelen.
De progressie die men doormaakt hangt o.a. af van het ziektebeeld, leeftijd (bij kinderen gaat het vaak erg snel), medicijngebruik, de ernst van de chronische hyperventilatie, bijkomende klachten, en hoe trouw men de oefeningen doet.
Met de Buteyko Methode kiest men voor een methode die de ademhaling stap voor stap steeds iets rustiger maakt. Wanneer de ademhaling voldoende rustig is, kan men met de oefeningen stoppen. De natuurlijke ademhaling is dan voldoende hersteld.
De meeste cursisten stoppen binnen drie maanden met de oefeningen, maar sommigen gaan langer door.

Tenslotte
Voor wie al eens eerder andere ademhalingsoefeningen (Yoga, Cesar, Mensendieck, etc) gedaan heeft, en denkt "ademhalingsoefeningen werken niet":
De Buteyko oefeningen verschillen wezenlijk van deze methodes.

Meer informatie over de Buteyko Methode vind je bij het Buteyko-instituut in Nederland
Voor de opleiding tot Buteyko Therapeut kun je terecht bij de Buteyko academie

Coeliakie. Wat is dat?

Wat is Coeliakie?

Toen ik nog eigenaar was van de Natuurwinkel in Roosendaal (NB),
kreeg ik steeds meer klanten voor een glutenvrij dieet. Omdat
dit probleem steeds groter werd, heb ik een heel schap ingericht
met allerlei hoogwaardige glutenvrije producten. Binnen korte
tijd kwamen mijn klanten uit de weide omtrek en zelfs vanuit
België. Mede ook omdat ik veel tijd besteedde aan mensen met
voedselallergiën en -intoleranties.

Omdat dit probleem in deze tijd nog steeds veelvuldig voorkomt,
heb ik besloten hier wat meer over te vertellen.

Coeliakie (spreek uit als seuliakie) is een overgevoeligheid
van de darmen voor een eiwit, gluten genaamd. Gluten komen voor
in de graansoorten tarwe, rogge, haver en gerst. Iemand die
coeliakie heeft en iets eet wat met één of meerdere van deze
graansoorten is bereid, reageert daarop met algehele verschijnselen,
zoals diarree, bloedarmoede, groeistoornissen, en humeurigheid.
Dit soort van verschijnselen kan overal op duiden. Vandaar dat
vooral bij oudere kinderen en volwassenen vaak aan andere ziekten
wordt gedacht voordat wordt vastgesteld dat het om coeliakie gaat.
Zekerheid is er pas na een zogenaamde dunne darm biopsie.
Daarbij worden kleine stukjes van de dunne darmwand weggenomen
en microscopisch onderzocht. Het niet aanwezig zijn van de
darmvlokken bevestigd de coeliakie. Na een half jaar glutenvrij
dieet behoort weer een biopsie genomen te worden, om na te gaan
of de darm weer gezond is.

Erfelijkheid kan een rol spelen, maar in welke mate is nog niet
bekend.

De reactie van de dunne darm op de gluten
Een gezonde darm is aan de binnenkant voorzien van een groot
aantal darmvlokken (villi), die met elkaar een enorm oppervlak
voor voedselopname vormen.

De darmvlokken zijn bekleed met zogenaamde epitheelcellen, die
stoffen (enzymen) uitscheiden die het voedsel helpen verteren.
Bij coeliakie maken de gluten de darmvlokken kapot. Daardoor
kunnen ze niet genoeg enzymen meer uitscheiden voor de voedsel-
vertering. De darmvlokken verdwijnen zelfs, zodat het oppervlak
voor de opname van voedsel vlak en dus een stuk kleiner wordt.
Het gevolg is natuurlijk dat er te weinig voedingsstoffen in
het lichaam worden opgenomen, waardoor er een tekort ontstaat.

De ziekteverschijnselen ontstaan bij baby’s soms vrij snel, soms
enkele maanden nadat zij naast melkvoeding voor het eerst graan-
producten te eten krijgen.

Meest voorkomende verschijnselen
– chronische diarree
– stinkende, overmatige ontlasting
– opgezette buik
– weinig eetlust
– overgeven
– groeistoornissen, ondergewicht, dunne armen en benen
– Psychische veranderingen; het kind is huilerig,
depressief, humeurig.

Behandeling
Het glutenvrije dieet zal strikt gehouden moeten worden. Het
volledig herstel van het darmslijmvlies neemt enkele maanden
tot een jaar in beslag. Alles wat bereid is van tarwe, rogge,
haver en gerst, dient beslist vermeden te worden. Ook voedings-
middelen waarin meel uit deze graansoorten is verwerkt, zijn
uit den boze.

Daarentegen zijn rijst, maïs, boekweit en soja glutenvrij, dus
onschadelijk. Bovendien is er een groot aantal glutenvrije
voedingsmiddelen en halffabrikaten verkrijgbaar bij reformzaken,
natuurvoedingswinkels en goed gesorteerde levensmiddelenzaken.
Ook online zijn glutenvrije producten te koop. In dit geval kan
ik je https://www.glutenvrijemarkt.com/ aanbevelen.

PS. Enkele gedeelten van deze nieuwsbrief zijn afkomstig van de
coeliakievereniging.